Yabancı yatırımcıya ‘OSB’ kolaylığı

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Yasası’nda değişikliğe gidiliyor. AK Parti tarafından Meclis’e sunulan teklife göre, OSB’lerin üstyapılı sanayi parseli satışına ve üstyapı kiralamasına imkan sağlanacak. Bu sayede, yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından sıklıkla talep edilen OSB içenisinde fabrika binalarının kiralanması ve satın alınması mümkün olacak.

HİZMET VE DESTEK ORANI YÜZDE 15

‘Yeşil OSB tanımı’ yapılacak ve yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla, belirlenen kriterler çerçevesinde yeşil OSB’ler Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından sertifikalandırılacak. OSB’lerin kuruluş aşamasındaki kaynak ihtiyaçlarının giderebilmesi için ön tahsis uygulaması düzenlenecek. Ortak kullanım alanı oranı, OSB büyüklüğünün yüzde 5’inden az; hizmet ve destek alanlarının oranı ise OSB büyüklüğünün yüzde 15’inden fazla olamayacak. Yeşil OSB olmak için hazırlanan projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca kredilendirilecek ve öncelikli olarak değerlendirilecek.

JEOLOJİK ETÜT YAPILACAK

Yürürlükteki imar planlarında sanayi alanı olarak belirlenen yerlerde, planı onaylayan idarenin görüşünün alınması ve imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt yapılması kaydıyla OSB yer seçimi işlemi yapılmadan OSB alanı kesinleştirilecek. OSB; kuruluşunda yer alan kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vali tarafından imzalanan kuruluş protokolünün onaylanmasının yanı sıra sicile kaydedilerek tüzel kişilik kazanacak. OSB içinde parsel tahsisleri, şeffaflık ilkesi kapsamında yapılacak.

TAŞINMAZI KAMUYA

Yönetmelikte belirtilen şart ve sürelerde yatırım yapmayı taahhüt eden parsel maliklerine, kamulaştırma yapılmadan seçilen alanda OSB tarafından yer verilebilecek. Taahhüdü yerine getirmeyenlerin taşınmazları kamulaştırılacak.

Doğal gaz ithalatına serbestlik

Yasa teklifiyle doğal gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör şirketleri açısından serbestlik getiriliyor. Teklifle BOTAŞ’ın yapısı yenileniyor ve kurulacak şirketler için Cumhurbaşkanı’na yetki veriliyor. Teklifinin gerekçesinde serbestliğin, Türkiye doğal gaz piyasasında alım-satım yapacak yerli ve yabancı ticaret şirketlerinin güven duyacağı, objektif kurallara göre işletilen rekabetçi bir piyasa yapısı oluşturulması hedefi doğrultusunda getirileceği belirtildi. Teklife göre, ayrıca bakanlık izni ile BOTAŞ’ın doğal gaz alım sözleşmelerine konu miktarların devri veya kontrat devri yapılabilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir